ကြၽန္ေတာ္ Third-party Software ေလးတစ္ခုအေၾကာင္းေျပာပါရေစ။ Apple Mac System နဲ႔ Window System PC ေတြၾကား Network ခ်ိတ္ဖို႔ လိုလာရင္ေတာ့ ဒီ Software ေလးကို သံုးဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို Widow system နဲ႔ ၾကီးျပင္းလာတဲ့ လူေတြအတြက္ေတာ့ Mac ရဲ႔ Network Installation ေတြကို လုပ္ရတာ ရႈပ္ေထြးတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လဲ အဲဒီ အတြက္နဲ႔ ေခါင္းစားေနတာ တစ္ေနကုန္ေရာပဲ ။ IP ေတြလဲ မွန္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ Connect လုပ္လို႔ မရလဲ မသိဘူး။ Domain ေအာက္ကို ေရာက္မလာဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဒီ Software ေလးေတြ႔မွ ပဲ အဆင္ေျပသြားေတာ့တယ္။ နာမည္က PC Manlan ဆိုတဲ့ Software ေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ စက္တုိင္းမွာေတာ့ IP ေတြထည့္ထားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အိုေက ေအာက္မွာ Downloa ခ်ဖို႔ Link ေပးထားပါတယ္။

Size : 23.11MB
..:: [ Download Here ] ::..

တစ္ျခားလူေတြကေတာ့ သိျပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အခုမွ ေတြ႔တယ္ဗ်ာ။ Youtube က Video ေတြကို အရင္တုန္းကလို .Flv Extension နဲ႔ save ျပီး flv player နဲ႔ျပန္ၾကည့္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒီဆိုဒ္ေလးမွာ Youtube Video Link ေလးကိုရိုက္ျပီး Start လုပ္လိုက္တာနဲ႔ မိမိႏွစ္သက္ရာ Extension နဲ႔ Save လုပ္လို႔ ရပါျပီ။

လိပ္စာကေတာ့ .:: [ http://vixy.net/flv_converter ] ::. ပါ။
အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

OK, there are a few steps to go with, two to be exact. Just follow step-by-step and you are done!

  • Step 1 - Modify Explorer.exe File

In order to make the changes, the file explorer.exe located at C:\Windows needs to be edited. Since explorer.exe is a binary file it requires a special editor. For purposes of this article I have used Resource Hacker. Resource Hacker is a freeware utility to view, modify, rename, add, delete and extract resources in 32bit Windows executables and resource files (*.res). It incorporates an internal resource script compiler and decompiler and works on Microsoft Windows 95/98/ME, Windows NT, Windows 2000 and Windows XP operating systems.

Get this from http://delphi.icm.edu.pl/ftp/tools/ResHack.zip

The first step is to make a backup copy of the file explorer.exe located at C:\Windows\explorer.


Place it in a folder somewhere on your hard drive where it will be safe. Start Resource Hacker and open explorer.exe located at C:\Windows\explorer.exe.

The category we are going to be using is “String Table”. Expand it by clicking the plus sign then navigate down to and expand string 37 followed by highlighting 1033. If you are using the Classic Layout rather than the XP Layout, use number 38. The right hand pane will display the stringtable. We’re going to modify item 578, currently showing the word “start” just as it displays on the current Start button.

There is no magic here. Just double click on the word “start” so that it’s highlighted, making sure the quotation marks are not part of the highlight. They need to remain in place, surrounding the new text that you’ll type. Go ahead and type your new entry. In my case I used Click Me!

You’ll notice that after the new text string has been entered the Compile Script button that was grayed out is now active. I won’t get into what’s involved in compiling a script, but suffice it to say it’s going to make this exercise worthwhile. Click Compile Script and then save the altered file using the Save As command on the File Menu. Do not use the Save command – Make sure to use the Save As command and choose a name for the file. Save the newly named file to C:\Windows.

* Step 2 – Modify the Registry

Important note: Make a backup of your registry before making changes!

Now that the modified explorer.exe has been created it’s necessary to modify the registry so the file will be recognized when the user logs on to the system. If you don’t know how to access the registry I’m not sure this article is for you, but just in case it’s a temporary memory lapse, go to Start (soon to be something else) Run and type regedit in the Open field. Navigate to:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon

In the right pane, double click the “Shell” entry to open the Edit String dialog box. In Value data: line, enter the name that was used to save the modified explorer.exe file. Click OK.

Close Registry Editor and either log off the system and log back in, or reboot the entire system if that’s your preference. If all went as planned you should see your new Start button with the revised text.


[+/-] Read MoreYou want an email that ends with @abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijk.com?

It is so long that…

  • Some web forms are unable to read your email address
  • Some email software cannot be configured
  • People have a hard time typing in your email
  • Companies think that your email address is fake
  • The Longest Alphabetical Email Address on Earth!

You can get one for free!

  • 25 MB storage capacity
  • Webmail
  • Yeah, you’ll get the Longest Email Address in the Whole Wide World!

SIGNUP NOW!

They also offers two paid accounts at US $2.08/month for 250MB and US $4.16/month for 1GB with more advance features.

1. go to any website

2. delete everything in the address bar

3. paste the following code in the address bar:

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5; DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

4. press enter and have fun

::: Work in Only Internet Explorer :::

By : Posted by Grim @ Destructoid.com