ဟယ္ရီေပၚတာစာအုပ္ေတြရဲ႔ ခုႏွစ္အုပ္ေျမာက္စာအုပ္ Harry Potter and The Deathly Hollows ပါ။ ေအာက္က Link မွာ Download ယူႏိုင္ပါတယ္။

Book: Harry Potter and The Deathly Hollows
Type: PDF
Size: 3MB

19 July