သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္(မီးငယ္) ေမးလ္နဲ႔ ပို႔လိုက္တာေလးေတြပါ။ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ဘယ္လိုမ်ား စိတ္ကူးရလဲမသိဘူးဗ်ာ။ ၾကည့္ၾကည့္ပါဦး။

ကဲ. မိတ္ေဆြ သင္ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။

0 comments: