ကိုယ့္စိ္တ္ၾကိဳက္ဂိမ္းေလးေတြ မေရးခ်င္ဘူးလား။ ဘာလဲ ပ႐ိုဂရမ္ ကုဒ္ဒင္း ေတြမရဘူးလို႔ ေျပာမလို႔လား။
ေရာ့ ဒီ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးကို အင္စေတာလုပ္ၾကည့္လိုက္။ [Download] ျပီးရင္း စိတ္ၾကိဳက္ ဂိမ္းေတြ ထိုင္ျပီးေရးေပေတာ့။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဒီ ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ေပေတာ့ဗ်ိဳ႔။ [Link]
အဲ. ေမ့လို႔ Full Version အတြက္ Serial Key ေလးေတြပါ ရထားတယ္။

Name: redguy
Serial Number: 6F580A8996B5503F22F934DD

0 comments: